Amstelcast
Demonstratie
Klik hier als de fax demo niet automatisch start.
Als u een echte faxbroadcast wilt uitvoeren, klik dan op 'Services' en vervolgens op 'Fax'.