Gebruiksrichtlijnen
en Privacy
Wat wel en wat niet
 1. Voor bestaande relaties of op verzoek
  Amstelcast biedt uitsluitend e-mail, fax en SMS diensten op basis van een toestemmingsethiek. Met andere woorden, wij staan geen spamming toe. We verwachten dan ook van onze klanten dat ze adresbestanden gebruiken die gebaseerd zijn op bestaande zakenrelaties of een op-verzoek proces en we bieden hulp bij het samenstellen en onderhouden van hun bestanden. Hieronder wordt uiteen gezet volgens welke richtlijnen wij met onze klanten werken.
 2. Acceptabel Gebruik
  Amstelcast biedt diensten aan die bedoeld zijn ter bevordering van zakelijke communicatie tussen onze klanten en hun afnemers, prospects en zakenpartners. Als zodanig verwachten wij van onze klanten dat ze toepasselijke e-mail en fax adresbestanden gebruiken en dat ze zakelijke praktijken hanteren die in lijn zijn met onze bedoeling.
  De klant draagt alleen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de bestanden die gebruikt worden voor de mailingen.
 3. Richtlijnen
  Voor het verzenden van faxen of e-mails naar bestaande klanten en naar prospects raden wij ten sterkste aan bestanden te gebruiken op basis van toestemming of op verzoek. Deze benadering wordt tegenwoordig alom gebruikt en bevordert de waarde van de boodschap. Wij bieden diensten die een bedrijf toestaan zowel een op verzoek bestand voor e-mail en fax samen te stellen, als bestaande bestanden aan te vullen en te onderhouden.
  Voor elke fax of e-mail verlangen wij dat de afzender aan iedere ontvanger de mogelijkheid biedt om de ontvangst stop te zetten of om vergelijkbare boodschappen in de toekomst niet langer te ontvangen. Amstelcast biedt verschillende stop diensten, waaronder een antwoord module met een stop bevestiging voor de ontvanger. Amstelcast kan ook de bestandsdiensten leveren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ontvangers die van de stop service gebruik maken in de toekomst geen vergelijkbare mailingen ontvangen.
  Amstelcast accepteert weliswaar klanten die bestanden van derden gebruiken, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor deze bestanden en het gebruik ervan moet in lijn zijn met de richtlijnen in deze paragraaf.
  Wij verwachten van onze klanten dat zij onze diensten voor legale activiteiten gebruiken. Wij zullen geen opdrachten accepteren waarvan de inhoud illegaal, pornografisch of kwetsend is. We staan geen spam toe in de zin van ongevraagde reclame e-mail verzonden naar een groot aantal adressen. Spamming leidt tot onmiddellijke en definitieve stopzetting van de dienstverlening aan de afzender.
  Amstelcast biedt haar klanten momenteel de mogelijkheid om inhoud en bestanden op te slaan in haar systeem. Dit is alleen bedoeld voor gebruikersgemak en is exclusief bedoeld voor gebruik met e-mail, fax of SMS diensten die Amstelcast aanbiedt. In lijn met standaard gebruiken ter bescherming van gegevens raden wij onze klanten sterk aan om recente back-up kopieën te bewaren van alle bestanden in hun eigen computer systeem.
 4. Privacy
  Amstelcast biedt e-mail, fax en SMS communicatie diensten voor bedrijven. Bescherming van bedrijfs- en peroonsgegevens is een fundamentele overweging in onze interactie met klanten en bezoekers van onze web site. In deze paragraaf zetten we uiteen hoe we omgaan met de bescherming van de door de bezoekers van de Amstelcast aangeleverde gegevens.
  Voor het gebruik van de Amstelcast site moeten klanten een gebruikersnaam en password invoeren. Hierdoor zijn de bedrijfseigen gegevens uitsluitend voor de klant zelf toegankelijk en niet voor het algemene publiek. De door klanten aangeleverde gegevens zijn en blijven uitsluitend van de klant zelf. In geen enkel geval worden adreslijsten, berichten of andere klantgerelateerde gegevens aan derden verstrekt of door Amstelcast zelf gebruikt.
  Op onze web-site wordt bezoekers de mogelijkheid geboden een 'on-line' formulier in te vullen om zo meer informatie over onze diensten te ontvangen of zich te abonneren op één of meer van onze services. Amstelcast is de enige eigenaar van de gegevens die met dit doel op de web-site worden verzameld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of anderszins worden verstrekt.
  Amstelcast gebruikt IP-adres data voor administratieve doeleinden, probleemoplossing en om navigatiegedrag van bezoekers te analyseren. De voor dit doel geregistreerde gegevens worden niet gebruikt om ze te herleiden naar persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van onze website.